Také my reagujeme na mimořádný stav. Ceny všech kurzů jsou sníženy až o 40%.

Akordy typu add13


Požadavky:
Umět durové akordy, vědět co znamená add.


V této lekci si ukážeme, jak zahrát durový akord s přidanou třináctkou. Jde o celkem používaný akord napříč žánry, který se většinou používá pro obohacení durového akordu. Jeho složení bude podobné jako tomu bylo u akordů add9 a add11.