Také my reagujeme na mimořádný stav. Ceny všech kurzů jsou sníženy až o 40%.

Melodické doprovody 3


Požadavky:
Předchozí lekce o melodických doprovodech


V dnešní lekci se seznámíme s další možností, jak tvořit melodické doprovody. Kromě samotných jednotlivých tónů totiž lze k jejich tvorbě využít i intervaly. Vše si ukážeme na intervalech čistá kvarta a malá tercie. Pomocí těchto intervalů vytvoříme jednoduchý kytarový doprovod.