Také my reagujeme na mimořádný stav. Ceny všech kurzů jsou sníženy až o 40%.

Mollová pentatonika blue tón 3


Požadavky:
Mollová pentatonika


V této lekci si vysvětlíme, jak zahrát další blue tón. Tentokrát půjde o velkou tercii do mollové pentatoniky. Tím se nám zase poněkud rozšíří obzory.