Pro sledování vybrané lekce musíte být přihlášení a mít zařízené předplatné.

Noty čtvrťové a osmiové

Požadavky:
Měli by jste umět Rytmické dělení 1 a mít zahrané všechny předchozí lekce.


Ukážeme si několik cvičení na začlenění čtvrťových a osminových not do našeho hraní. Vše budeme dělat ve čtyřčtvrťovém taktu a obdobným způsobem jako tomu bylo v předchozích cvičeních.