Také my reagujeme na mimořádný stav. Ceny všech kurzů jsou sníženy až o 40%.

Osminový doprovod 4


Požadavky:
Znalost všech předešlých lekcí o osminových doprovodech, dokázat zahrát mollové akordy Dmi, Emi, Ami.


Tato lekce shrnuje vše, co jsme se naučili v předchozích lekcích o osminových doprovodech. Zkombinujeme zde spojování dvou osminových not a tlumení některých tónů.