Také my reagujeme na mimořádný stav. Ceny všech kurzů jsou sníženy až o 40%.

Septakordy 6 (dim)


Požadavky:
Zmenšený kvintakord


V této lekci se zaměříme na zmenšený septakord, který bude také posledním klasickým septakordem. Tento akord je celkem hojně využívaný v moderní muzice. Ukážeme si, jak se dá využít symetričnost tohoto akordu.