Pro sledování vybrané lekce musíte být přihlášení a mít zařízené předplatné.

Terciové postupy

Požadavky:
Durové akordy, durové stupnice a povědomí o terciích - viz intervaly, sekce Akordy.


V dnešní lekci si ukážeme další lick. Tentokrát bude zaměřen na durové stupnice, takže ho můžeme použít při hraní do durových tónin. Celý tento lick je založen na terciových postupech, které se samozřejmě dají využívat i v jiných stupnicích.