Podmínky kytarové soutěže NaNastroj.cz

1. Soutěž pořádá Vít Gangur IČ: 87566265 (dále pořadatel).

2. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky.

3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

4. V soutěži vyhrává 1 soutěžící, a to ten, který co nejpřesněji odhadne, kdy jsme natočili naše první výukové video pro web nanastroj.cz. Tipovat je možné od 5. 12. 2016 00:00:00 do 24. 12. 2016 23:59:59 na adrese http://nanastroj.cz/soutez.

5. Průběh soutěže Soutěžící vyplní svůj tip na soutěžní otázku a další požadované informace – včetně funkční emailové adresy. Každý soutěžící smí tipovat jenom jednou.

6. Ceny:
Cena za 1. nejpřesnější odhad v této soutěži je: Akustická kytara

V případě shodného odhadu dvou a více soutěžících rozhoduje o konečném pořadí dřívější datum zaslání odhadu.

7. Výherci budou vyrozuměni do 10. 1. 2017 elektronickou poštou. Převzetí cen se bude řešit na základě elektronické komunikace. Pokud výherce nebude reagovat do 4 pracovních dnů od zaslání oznámení o výhře, jeho nárok na výhru zaniká.

8. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

10. Nárok na výhru nelze soudně vymáhat.