Akordy na kytaru

Akordy jsou jedním ze základních stavebních kamenů hudby a kytara je nástroj, který je pro hru akordů jako stvořený a akordy na kytaru v písničkách zní naprosto skvěle. Akord je zvuk, který se ozve, když se zahrají tři a více tónů najednou (říká se tomu souzvuk). Některé takové souzvuky zní pěkně (libozvučně), jiné nejsou na poslech příjemné. V písničkách se většinou objevují akordy znějící libozvučně. Někdy se stává i to, že akord samostatně moc pěkně nezní, avšak v kontextu celé skladby zní skvěle. Tento článek má za úkol seznámit vás s tím, jak se akordy skládají, jaké typy akordů existují a také, jak se hrají na kytaru. Rozhodně nejde o vyčerpávající výčet akordů, protože jich je opravdu veliké množství.

Názvosloví

Podle toho, jak jsou akordy složeny, tzn. jaké obsahují tóny a jak jsou tyto tóny od sebe vzdáleny, akordy různě zní - mají určitý charakter. A právě podle charakteru se akordy na kytaru pojmenovávají: např. dur, moll, maj7, mi7 atd. Skládání tónů tak, aby vznikl akord, není nahodilé. Nejčastěji se skládají akordy z tercií (interval mezi dvěma tóny, který obsahuje 3 půltóny - malá tercie, nebo 4 půltóny - velká tercie). Podle kombinace tercií vznikají různé charaktery akorů. Kromě charakteru akordu je ještě důležité, odkud se akord hraje - od jakého tónu. Právě název základního tónu se uvádí na začátek označení akordu (C, Cmi, C7...). Pokud je akord durový slovo “dur” se do názvu nepíše (Cdur = C). Aby pojmenovávání akordů bylo úplně jasné, tak například C akord je složen z velké a malé tercie a tedy tónů C, E, G (C + 4 půltóny je tón E, E + 3 půltóny je tón G). U mollového akordu je pořadí tercií obrácené, tedy tóny budou C, Eb, G.
Detailněji o stavbě a teorii akordů pojednávají kytarové lekce , kde je poměrně podrobně vysvětleno to, co bylo výše ve stručnosti popsáno.

Obraty akordů

V praxi - při samotné hře - samozřejmě člověk nepřemýšlí, jak a z čeho je daný akord složen. Naopak, pamatuje si nějaký hmat, kterým se akord drží. Tím, že se na kytaře dá najít každý tón na více místech, je i hmatů pro stejný akord hned několik. Různým hmatům pro stejný akord se říká obraty akordu. Je vhodné umět pro každý akord víc hmatů - jednak trochu jinak zní, druhak se to může hodit při hře samotné.

Hraní akordů na kytaře

Správně rozeznít struny požadovaného akordu není pro začátečníka vůbec jednoduché. Ze začátku často bolí bříška prstů levé ruky. Ty časem trochu ztvrdnou a bolet přestanou. Dále se při hře mohou objevit různé pazvuky a nečistoty ve zvuku. Za ty může buď malý přítlak struny k pražci nebo škrtnutí o strunu, která do akordu vyloženě nepatří. Pro začátek je dobré mít měkčí struny a kytaru s menším dohmatem. Důležité je mít levou ruku uvolněnou a nedržet akord křečovitě - není učel to hned zahrát, ale naučit se to tak, aby akord dobře zněl a hrál se pohodlně.

Základní typy akordů

Dále jsou uvedeny základní typy akordů od všech základních tónů. Vždy budou uvedeny tři hmaty pomocí obrázku, který ukáže, kde na hmatníku co zmáčknout. Schéma ukazuje kytarový hmatník, kde římská číslice po straně hmatníku udává jeho pořadové číslo od nultého pražce. Číslo na struně říká, kterým prstem strunu mačkáme (ukazovák 1, prostředník 2, prsteník 3, malíček 4) a značky nad hmatníkem značí, zda v akordu může zaznít i prázdná struna (o), nebo se struna do akordu vůbec nehodí a zaznít nemá (x). Struny jsou na schématu řazeny zleva doprava v pořadí E, A, D, G, H, E (od tlustých k tenkým).
Všechny akordy na kytaru najdete také v našem generátoru akordů níže.

Durový akord

Podle hudební teorie se nazývá durový kvintakord a je to nejzákladnější akord vůbec. Slouží jako odrazový můstek pro další kytarové akordy - sedmičky, devítky atd.
Označuje se bez přípony (např. C).

C

D

E

F

G

A

H

Mollový akord - mi

Opakem durového akordu je akord mollový (mollový kvintakord), také ten je velmi jednoduchý a skládá se ze tří tónů.
Označuje se příponami mi, m, -, min (např. Cmi, C-, Cm).

Cmi

Dmi

Emi

Fmi

Gmi

Ami

Hmi

Zmenšený akord - dim

Zmenšený akord vznikne postavením dvou malých tercií na sebe. Není sice tak používaný jako durový nebo mollový kvintakord, nicméně i tak je poměrně často hraným.
Označuje se příponami dim nebo kolečkem (např. Cdim).

Cdim

Ddim

Edim

Fdim

Gdim

Adim

Hdim

Zvětšený akord - aug

Zvětšený kvintakord je akord postavený ze dvou velkých tercií a není příliš často k vidění, nicméně aby výčet kvintakordů byl úplný, je potřeba ho také uvést.
Označuje se příponami aug nebo + (např. Caug, C+).

Caug

Daug

Eaug

Faug

Gaug

Aaug

Haug

Sedmička - 7

Když se přidá ke kvintakordu ještě jedna tercie, dostaneme septakord - sedmičku. Je to proto, že první a poslední tón akordu mají mezi sebou interval maloá septima (m.7).
Označuje se příponou 7 (např. C7).

C7

D7

E7

F7

G7

A7

H7

Sedmička a mollový akord - mi7

Obdobně jako u durového akordu můžeme přidat další interval i k mollovému akordu.
Označkuje se příponou mi7 (např. Cmi7).

Cmi7

Dmi7

Emi7

Fmi7

Gmi7

Ami7

Hmi7

Sedmička podruhé - Maj7

Maj7 vznikne, když k durovému akordu přidáme velkou tercii. Mezi prvním a posledním tónem akordu je pak interval velká septima (v.7).
Označuje se příponou maj7 (např. Cmaj7).

Cmaj7

Dmaj7

Emaj7

Fmaj7

Gmaj7

Amaj7

Hmaj7

Generátor akordů

Kromě uvedených akordů existuje ještě velká řada dalších typů. Proto jsme pro vás připravili jednoduchý generátor akordů, ten obsahuje všechny kytarové akordy, které můžete potřebovat. V levém výběru si vyberete základní tón akordu, v tom pravém pak typ akordu (prázdné pole znamená durový akord). Různými kombinacemi můžete získat akordy jako např.: Cmi, Cmaj7, Bmi atd. Hledáte-li nějaké akordy k písním, je nejlepší si pořídit nějaký zpěvník s akordy. Když si nebudete vědět rady nebo budete hledat nějaký jiný hmat, je čas na náš generátor kytarových akordů.
Od tónu:    typ:

Nalezené hmaty pro akord  :

GeoPas.cz