Akordy teorie 1


Požadavky:
Dokázat hrát durové a mollové akordy. Znát tóny na hmatníku.


V této lekci si uděláme teoretický rozbor durového a mollového kvintakordu. Povíme si něco bližšího o tom, z jakých tónů se akordy skládají, a jaké je jejich tónové uspořádání.

Durové akordy

Když se podrobně podíváme na durové akordy (kvintakordy), zjistíme, že jsou v nich pouze tři tóny - ostatně to už jsme si říkali v minulých lekcích. První tón se označuje jako základní a je to ten, podle kterého se akord jmenuje. Druhý tón se jmenuje tercie (více v lekcích o intervalech). Ve zkratce je to třetí tón durové stupnice (proto tercie). V durovém akordu je tercie velká (v.3), což je interval, který vznikne spojením čtyř půltónů. U durového akordu C je tercie tón E. Schválně se podívejte, na jakých místech v hmatu pro C akord tercii najdete. Další tón je pak kvinta. K tónu C je kvinta tón G. Opět se podívejte, kde v akordu je, jen pro uřesníme, že v intervalu čistá kvinta je sedm půltónů za sebou.

Mollové akordy

U mollových akordů je to podobné, také obsahují čistou kvintu. Jeden maličký rozdíl tu však je. Ano správně tušíte, že je v tercii. Ta je totiž u mollového akordu mollová (m.3), tzn. malá (o půltón menší než velká).

Skládání akordů

To co možná není na první pohled je fakt, že mezi tercií a kvintou akordu, je vlastně také tercie. V případě C akordu jde o tóny E a G a mezi nimi je interval malá tercie. Ano je to tak, akordy se skládají po terciích, kdy první určuje durovost nebo mollovost akordů, druhá pak tvoří kvintu (časem zjistíte, že nemusí být jen čistá). Pokud bychom přidali ke kvintakordu další tercii, dostaneme sedmičkový akord, další tercie by udělala devítku atd. Základní kvintakordy zobrazuje seznam níže.

 

  • v.3 + m.3 = č.5 - Durový kvintakord
  • m.3 + v.3 = č.5 - Mollový kvintakord
  • v.3 + v.3 = zv.5 - Zvětšený kvintakord
  • m.3 +m.3 = zm.5 - Zmenšený kvintakord

Všechny kvintakordy postupně probereme. Teď je důležité, aby bylo jasné skládání akordů a věděli jste, co tercie jsou.

GeoPas.cz