Durová pentatonika 1


Požadavky:
Nejsou vyžadovány žádné zvláštní znalosti.


V této lekci se seznámíme s durovou pentatonikou. Pro ty z vás, kteří umí pentatoniku mollovou to nebude nic těžkého. Durová pentatonika se používá ke hraní do durových akordů, takže vám hezky doplní znalosti v tomto směru.