Mollové akordy 1


Požadavky:
Dokázat zahrát akordy durové podle předchozích lekcí. Znát základní tóny na hmatníku.


V minulých lekcích o kytarových akordech jsme se seznámili s durovými akordy. Kromě nich existuje v hudbě spoustu dalších typů akordů. Dalším typem na řadě je rodina mollových akordů. Ty vycházejí z mollového kvintakordu - nejazákladnějšího mollového akordu, a právě ten se dnes naučíme. Oproti durovému kvintakordu zní ten mollový méně tvrdě a optimisticky, je více melancholický a méně svazující. To vše jsou moje subjektivní dojmy, nejčastěji se setkáte s tím, že durové akordy jsou veselé a mollové smutnější. Osobně doporučuji si akordy zahrát, zaposlouchat se a pak zhodnotit, co vlastně jejich charakter vyjadřuje.

Jak na mollové akordy

Známe pět základních hmatů pro durové akordy (E, A, D, G, C) a právě pomocí nich se naučíme hrát akordy mollové. To zní dost zvláštně že? Mollový akord se od durového liší jenom jedním tónem a to u tu nejmenší vzdálenost - půltón. V každém z durových akordů nám bude stačit posunout pouze jeden tón například z durového akordu C (tóny C, E, G) uděláme mollový tak, že snížíme druhý tón E na Eb. Dostaneme tak Cmoll, který obsahuje tóny C, Eb, G. My si nyní ukážeme akordy Emoll, Amoll a Dmoll, tyto tvary se používají nejčastěji. Tvary C a G jsou trochu obtížnější a většinou se nepoužívají v celém rozsahu. Zkuste je však najít také.

Em

Am

Dm

Názvosloví

Jak jste si správně všimli, nyní máme za písmenem C příponu moll. Kromě toho se mollový akord může označovat příponami mi, m nebo  - (minus): Cmi = C- = Cmoll. Obdobné je to i u dalších mollových akordů Gmi, Dmi, Ami atd. Právě přípona mi je pro označování molových akordů celkem příznačné. Mollový akord má mezi prvními dvěma tóny interval malá tercie (u Cmi jsou to tóny C, Eb). Malá = minor a od toho zkratka mi.