Ostatní tóny na hmatníku 1


Požadavky:
Ovládat základní tóny na hmatníku.


Už vám někdy někdo řekl, ať zahrajete fis, cis, nebo gis? Nebo jste třeba někde zahlédli něco jako F#, Dbmi7 či Gbmaj7? Jak možná tušíte jde o takzvané křížky a béčka a stejně jako na ostatních hudebních nástrojích i na kytaře tyto tóny nebo akordy můžeme hrát - a nic na tom není. My jsme si v lekci základní tóny na hmatníku 1 ukázali sedm základních tónů na kytaře a určitě jste si všimli, že jsme nějaké políčka na hmatníku vynechávali. Dnes si prozradíme, že na hmatníku kytary najdeme ještě nějaké další tóny - ty se právě dají označit pomocí křížků a béček.

Křížky

S křížky je to jednoduché. Vezmeme třeba tón F (např. na struně E na prvním pražci). Když zahrajeme o prařec výš, dostaneme tón F# (čteme Fis). Stejné je to u všech tónů - zahrajemeli o půltón výš (o jeden pražec výš) než G, dostaneme G# a tak dále. Křížkem tedy označujeme, že nějaký tón zvyšujeme o půl tónu. 

Všiměte si situace, kdy zvyšujeme tón E. Mezi tóny E a F už půlpón je - říkáme mu přrozený půltón - jak tedy tón E zvýšit? Zvýšením dostaneme tón F - ten můžeme označit klidně i jako E#, nicméně pořád bude znít stejný tón. Ono to označovaní (kdy říkáme E# a kdy F) má v hudební teorii jasná pravidla, ale o tom zase až jindy. Stejná situace se potom děje i mezi tóny H a C, kde je také přirozený půltón.

0123456789101112
EE#F# G# A# H#C# D# 
HH#C# D# E#F# G# A# 
GG# A# H#C# D# E#F# 
DD# E#F# G# A# H#C# 
AA# H#C# D# E#F# G# 
EE#F# G# A# H#C# D# 

Béčka

Tady je situace naprosto stejná jako u křížků, jenom tóny nezvyšujeme, ale snižujeme a za příslušné písmeno dáme místo křížku béčko (b). Tzn. když snížíme tón A o půltón, dostaneme Ab (čteme As), když snížíme obdobně tón G, dostaneme Gb (čteme Ges). U přirozených púltónů je situace obdobná, Cb zní jako H a Fb sní jako E.

Jediná výjimka v názvosloví je kolem tónu H. Celkově vzato už ten se jinde ve světě označuje jako B, protože pak tónová řada A, B, C, D, E, F, G dává smysl (narozdíl od naší A, H, C, D, E, F, G), nicméně to je fakt. Co je matoucí, je snížený tón H, ten se neoznačuje jako Hb (Hes), ale B (bé). Jnde ve světe je to normálně Bb. Takže je vždy potřeba znát kontext, ve kterém se pohybujeme. 

 

0123456789101112
E Gb Ab BCb Db EbFb
H Db EbFb Gb Ab BCb
G  BCb Db EbFb Gb 
DEbFb Gb Ab BCb Db 
ABCb Db EbFb Gb Ab 
E Gb Ab BCb Db EbFb

Křížky a béčka dohromady

Asi vám neuniklo, že zvýšený tón F - tedy F# je stejný jako snížený tón G - tedy Gb. Máte naprostou pravdu, ozývá se naprosto stejný tón, rozdíl tu je z hlediska hudební teorie, která řeší právě kontext jednotlivých tónů - např. do jaké tónové řady patří jaký tón. 

Aby bylo jasné jak můžeme na kytarovém hmatníku nazývat jednotlivé tóny, připravili jsme pro vás tabulku, kde to vše zkombinujeme.

0123456789101112
EE#, FF#, GbGG#, AbAA#, BH, CbH#, CC#, DbDD#, EbE, Fb
HH#, CC#, DbDD#, EbE, FbF, E#D#, GbGG#, AbAA#, BH, Cb
GG#, AbAA#, BH, C#C, H#C#, DbDD#, EbE, FbF, E#F#, GbG
DD#, EbE, FbF, E#F#, GbGD#, AbAA#, BH, CbCC#, DbD
AA#, BH, CbC, H#C#, DbDD#, EbE, FbF, E#F#, GbGG#, AbA
EF, E#F#, GbGG#, AbAA#, BH, CbC, H#C#DD#, EbE, Fb