Polyrytmy 1


Požadavky:
Čtvrťové noty, osminové noty, trioly.


V dnešní lekci se začneme seznamovat s polyrytmy. Polyrytmy jsou rytmy, ve kterých se najednou objevují dva či více různých rytmů, které spolu na první pohled moc nesouvisí. V dnešní lekci se naučíme jeden z takových polyrytmů. Půjde o jeden z nejjednodušších případů, konkrétně budeme hrát tři do dvou. Může to být například hraní tří not do dvou čtvrťových not. Polyrytmy obecně davájí našemu rytmickému cítění větší přehled a volnost. Dokážeme si pak také lepe představit, jak mezi sebou jednotlivé rytmy souvisí.