Rock 1


Požadavky:
Lekce Muting 1, umět hrát power chords, znát osminové doprovody a čtyřčtvrťový takt.


Dnes začneme s jednoduchým rockovým doprovodem.Vše budeme hrát v osminách a za použití mutingu a pár akordů si zahrajeme náš první rock.