Septakordy 2 (mi7)


Požadavky:
Předpokládáme, že ovládáte mollové kvintakordy ve třech základních hmatech E, A, D.


Stejně jako jsou septakordy pro durové akordy (G7, C7, E7 atd.), existují i mollové sedmičky. Ty se označují příponami m7, mi7, moll7 nebo -7. Například tedy Cm7, Am7, Gm7. Hraní těchto akordů je velmi jednoduché, samozřejmě za předpokladu, že se dokážete zahrát mollové kvintakordy

Jak vznikají moll 7 na kytaře, aneb trocha teorie

Princip vzniku je obdobný jako u durových septakordů. K základnímu kvintakordu se přidá interval malá tercie. Mollový akord se skládá z malé tercie (m.3) a velké tercie (v.3) na sobě (teorie akordů), to dá dohromady kvintu (č.5). Když přidáme zmíněnou tercii navrch, dostaneme mollový septakord (měkce malý). Když vezmeme například mollový akord Emi, máme tóny E, G, H. Mezi E a G je m.3, mezi G a H je v.3 a mezi E a H je č.5. Nyní přidáme m.3 k tónu H, bude to tón D. Máme tedy tóny  E, G, H, D. Mezi E a D je interval malá septima (m.7).

Jak hrát mi7 na kytaru

Pro hraní mollových sedmiček budeme vycházet z mollových kvintakordů a tedy hmatů které už známe (např. E, A, D), jenom tam někam přidáme tu sedmičku. Nejlepší je ukázat si to na konkrétních případech. Důležité je, že hmaty, které se naučíte lze opět posouvat do různých pozic a hrát nimi další mollové akordy, tak jak bude vysvětleno ve videu.

Hmaty mi7

Gm7:2

Am7

Dm7:2

Cm7:2

Fm7

 

GeoPas.cz