Lekce 2 - Vysvětlení pojmu akord

Požadavky:
Předchozí díly kurzu


Vysvětlení pojmu akord, jakou roli má akord v hraní písniček, z čeho se skládá a jaké mohou být typy akordů. Praktické ukázky durových a mollových akordů v základní poloze i v dalších polohách. Jak použít jeden hmat ke hraní různých akordů.