Hudba jako zábava, ale i pomocník

Autor: jirka kyncl, vytvořeno: 06.11.2020

Poslech hudby slouží primárně k zabavení nás samých, nicméně není to jediný benefit, který z této kratochvíle plyne. Muzika je potěšením a zdrojem spokojenosti, ale naše vědomí vnímá mnoho dalších psychologických výhod. Ono to vlastně ani není překvapující zjištění - každý z vás jistě při poslechu hudby cítil vlnu energie, která se řítí skrze naše tělo. A to můžeme mluvit o energii na všech možných škálách - od smutné, dramatické až po veselou a euforickou. Následující studie se zaměřují na poslech hudby v různých situacích, nejde tedy o aktivní provozování hudby - hraní na nějaký nástroj, třeba kytaru. 

Zlepšení kognitivních funkcí

Výzkumy potvrzují, že hudba puštěná do pozadí nebo zkrátka muzika puštěná přitom, kdy se soustředíme na jinou činnost, může mít vliv na kognitivní funkce dospělého člověka. Z jakého důvodu? Pokud máte při činnostech puštěnou hudbu s výraznými "beaty", tělo zkrátka zrychlí a zpřesní naše konání. Pokud tedy někdy v příští době budete mít náročnější úkol, není na škodu pustit si instrumentální hudbu s výraznými bicími. Instrumentální hudba je výhodou, komplexnější texty by totiž mohly vaši pozornost spíše narušit. Také pro děti a jejich vývoj je hudba velmi důležitá.

Regulátor stresu

Již dlouho je známo, že poslech hudby dokáže regulovat náš stres na nižší hladinu. Bavit se můžeme především o meditativní klidné hudbě. Tělo se přizpůsobuje dané melodii a stejně jako je klidná hudba, uklidní se i naše tělo. V roce 2013 byli dobrovolníci vystaveni třem druhům podmínek. Jedni poslouchali relaxační hudbu, další zvuk vlnící se vody a zbytek neposlouchal nic. Poté byli všichni účinkující vystaveni psychologickému zátěžovému stresu. Výsledky ukázaly, že poslech hudby měl značný vliv na stres, zejména na nervový systém. Ti, kteří poslouchali hudbu, měli tendenci se po psycho-zátěžovém testu rychleji zotavovat.

 

 

Poslechem hudby ke střídmějšímu stravování

Jednou z nejpřekvapivějších psychologických výhod hudby je, že může být užitečným nástrojem na hubnutí. Pokud se snažíte zhubnout, poslech klidné hudby a ztlumení světla vám může pomoci dosáhnout vašich cílů. Podle jedné studie lidé, kteří jedli v málo osvětlených restauracích, kde se hrála hudba, konzumovali o 18% méně jídla než ti, kteří jedli v jiných restauracích. Vědci naznačují, že hudba a osvětlení pomáhají vytvořit uvolněnější prostředí. Vzhledem k tomu, že účastníci byly klidnější a ve větším pohodlí, konzumovali jídlo pomaleji a více si byli vědomi toho, kdy se začali cítit plní. To ostatně může zkusit kdokoli z nás klidně u sebe doma. 

Hudba může pomoci léčit bolest

Výzkum ukázal, že hudba může být velmi užitečná při léčbě bolesti. Jedna studie pacientů s fibromyalgií (chronický syndrom charakterizovaný plošnou bolestí se ztuhlostí, pozn.aut.) zjistila, že u těch, kteří poslouchali hudbu jen jednu hodinu denně, došlo ve srovnání s kontrolní skupinou k výraznému snížení bolesti.

Na konci čtyřtýdenního období studie zaznamenali účastníci, kteří každý den poslouchali hudbu, výrazné snížení pocitů bolesti a deprese. Tyto výsledky naznačují, že muzikoterapie může být důležitým nástrojem při léčbě chronické bolesti. Dále z výzkumu z roku 2015 vyplynulo, že pacienti, kteří poslouchali hudbu před, během nebo dokonce po operaci, měli menší bolest a úzkost než ti, kteří hudbu neposlouchali.

Vědci poznamenali, že poslech hudby před operací vedl k lepším výsledkům. Studie zkoumala údaje od více než 7 000 pacientů a zjistila, že posluchači hudby také potřebovali méně léků na zvládnutí bolesti. Rovněž došlo k nepatrně většímu, i když ne statisticky významnému, zlepšení výsledků léčby bolesti, když si pacienti mohli zvolit vlastní hudbu.

Hudbou ku spánku

Nespavost je vážný problém, který postihuje lidi všech věkových skupin. I když existuje mnoho přístupů k léčbě toho problému, výzkum ukázal, že poslech relaxační klasické hudby může být účinným a cenově dostupným prostředkem.

Při studii zaměřené na studenty univerzity poslouchali účastníci tři týdny před spaním klasickou hudbu, audioknihu nebo vůbec nic. Vědci hodnotili kvalitu spánku před i po nastavení podmínek. Studie zjistila, že účastníci, kteří poslouchali hudbu, měli výrazně lepší kvalitu spánku než ti, kteří poslouchali audioknihu nebo neposlouchali nic. 

Motivace a hudba

Existuje dobrý důvod, proč je pro vás snazší cvičit při poslechu hudby. Vědci zjistili, že poslech rychlé hudby motivuje lidi, aby se více snažili. Jeden experiment navržený k prozkoumání tohoto efektu měl za úkol 12 zdravých studentů mužského pohlaví projet se na stacionárním kole rychlostí, která jim šla sama od sebe. Na třech různých zkouškách účastníci jezdili po dobu 25 minut najednou při poslechu seznamu skladeb šesti různých populárních písní různých temp.

Aniž by to posluchači tušili, vědci provedli jemné rozdíly v hudbě a poté měřili výkon. Hudba byla ponechána normální rychlostí, zvýšila se o 10% nebo se snížila o 10%. Zrychlení písní mělo za následek zvýšený výkon, pokud jde o ujetou vzdálenost, rychlost šlapání a vynaloženou sílu. Naopak zpomalení tempa hudby vedlo ke snížení všech těchto proměnných.

Pryč s depresemi

Vědci také zjistili, že muzikoterapie může být bezpečnou a účinnou léčbou různých poruch, včetně deprese . Jedna studie zjistila, že muzikoterapie je bezpečný a nízkorizikový způsob snižování deprese a úzkosti u pacientů trpících neurologickými stavy, jako je demence, mozková mrtvice a Parkinsonova choroba.

 

 


Zpět na všechny články

Kytarové mobilní aplikace

Autor: jirka kyncl, vytvořeno: 04.07.2020