Melodické doprovody 1


Požadavky:
osminové a šestnáctinové doprovody


V této lekci se seznámíme s hraním doprovodů postavených na melodické lince. Opustíme tedy na chvíli běžné akordové doprovody. Jde o způsob, který je používaný v různých hudebních stylech, a proto je dobré si ho osvojit. Tvorbu těchto doprovodů provází zvládnutí další techniky pro levou ruku. Jde o dobré tlumení strun.