Mollová pentatonika blue tón 3


Požadavky:
Mollová pentatonika


V této lekci si vysvětlíme, jak zahrát další blue tón. Tentokrát půjde o velkou tercii do mollové pentatoniky. Tím se nám zase poněkud rozšíří obzory.
GeoPas.cz