Mollová pentatonika - lick 6


Požadavky:
E moll pentatonika, legato.


Dnešní lick bude zaměřen na pentatoniku a legato. Naučíme se postup v e mollové pentatonice a budeme využívat prázdné struny. To je na kytaře poměrně obvyklá záležitost, a proto je dobré o ní vědět a osvojit si jí.