Rock 2


Požadavky:
Lekce Muting 1, Rock 1, lekce o osminových doprovodech a znalost power chords.


V další lekci o rockovém doprovodu si představíme další možnosti tvorby rockových doprovodů. Budeme vycházet z osminového dělení ve čtyřčtvrťovém taktu. Budeme také využívat techniku muting. Dnes budou rockové doprovody založené na spojování dvou osmin.
GeoPas.cz