Septakordy 5 (mi7/5b)


Požadavky:
Mollový septakord


Další septakord, který se naučíme, je polozmenšený septakord. Tím doplníme naše znalosti septakordu zase o něco více. Nyní už budeme schopni zahrát všechny septakordy, které vznikají v durové přirozené stupnici. 

Polozmenšená septakord (průměr)

Tento sedmičkový akord vzniká přidáním velké tercie na zmenšený kvintakord, neboli přidáním malé septimy ke zmenšenému kvintakordu. Oboje jje totéž, protože přidaná velká tercie k zmešené kvintě tvoří právě malou septimu. Jiný pohled na tvorbu akordu (možná trochu jednodušší) může být ten, že v mollové sedmičce, kterou už byste měli znát, snížíme kvintu o půltón. Ať už je to jakkoliv, podstatné je to, že výsledný akord obsahuje intervaly m.3, zm.5 a m7 a právě toto uspořádání mu dává jméno polozmenšený. Rozdíl oproti zmenšenému septakordu je v sedmičce, u zmenšeného totiž není malá, ale amenšená (zm.7). Akord například vniká na sedmém stupni durové stupnice a využívá se především v moderní hudbě jako průchozí akord. Neplní tak přímo harmonickou funkci.

Značení akordu

Akord se označuje stejně jako mollová sedmička (mi7), jen je přidaná informace o snížené kvintě (5b). Označení jsou tedy například akordy Hmi7(5b), H-7(5-)..., nebo se označuje přeškrtnutým kolečkem - průměrem.

Ukázky hmatů

Am7b5

Dm7b5

Gm7b5

 

GeoPas.cz