Akord dur vs. moll


Požadavky:
Dokázat zahrát durové i mollové akordy všemi hmaty, které jsme si ukazovali v předchozích lekcích o durových a mollových akordech.


Durové a mollové akordy jsou v hudbě dvě základní skupiny akordů, to samozřejmě platí i u kytary. V dnešní lekci si ukážeme, čím se od sebe liší. Zjistíme, že je to jenom jedním tónem, i přes to je rozdíl ve zvuku dost značný. Na durových a mollových akordech vzniká spoustu dalších nástaveb, jako jsou sedmičky, devítky, jedenáctky atd. 

Skládání kvitakordů

Jak jsme si již dřív ukázali, durový i mollový akord se skládá ze tří tónů - jde teda o nejjednodušší souzvuk, který si můžeme představit. Když vezmeme například akord E (tzn. durový kvintakord), který už znáte - ti co neznají, tak je dole obrázek hmatu, tak obsahuje tóny E, G#, H. Ty jsou hrány třeba na víc místech v akordu, každopádně žádný jiný tón v akordu nenajdete. Interval mezi E a G# se jmenuje velká tercie, interval mezi E a H pak čistá kvinta - proto taky kvintakord. 

Když se teď podíváme na akord Emi (tzn. mollový kvintakord), tak najdeme tóny E, G, H. Interval mezi tóny E a G je malá tercie (minor 3, proto také ta přípona mi v označení akordu). Mezi tóny E a H je opět čistá kvinta. 

E

Em

Rozdíly

Už teď je jasné, že jediný tón který nemají akordy E a Emi společný je G/G# tedy tercii. Je to právě tercie, která udává charakter akordu a určuje, jestli je akord durový nebo mollový. 

Schválně se podívejte i na ostatní hmaty pro durové a mollové akordy na kytaře, které znáte a zkuste najít tercii. Určitě se vám to bude hodit při dalším studiu akordů.

Zvuk

Důležitou věcí nejsou ani tak hmaty, jako spíš to, jak akordy zní. Zaposlouchejte se do durových a mollových akordů a hledejte rozdíl ve zvuku. Docela dobré cvičení, když si nahrajete spoustu akordů, které jdou po sobě. Pak si nahrávku pustíte a snažíte se určit, jestli je akord mollový nebo durový. Nemělo by to být nic nemožného, ale začínajícím kytaristům může dělat správné poznávání charakteru akordů potíže. Cvičení je proto potřeba.

GeoPas.cz