Durové Akordy 2


Požadavky:
Znalost základních pěti durových akordů. Neobejdeme se ani bez znalosti tónů na hmatníku kytary.


V této lekci si ukážeme, jak lze zahrát všechny ostatní durové akordy. Budeme zde vycházet z pěti duových akordů - tvarů, které znáte z minulé lekce.

Postup

Každý z pěti durových akordů, které už známe - E, A, D, G, C - obsahuj komě jiných tónů i takzvané základní tóny. To jsou vždy tóny, které odpovídají názvu akordu. V E dur akordu je to tón E atd. 

Postup je jednoduchý - abychom mohli například hmatem pro akord E dur zahrát jiný durový akord, například H dur, je potřeba celý hmat posunout tak, aby na místech zakladních tónů byl tón H. Toho docílíme tak, že celý hmat posuneme o 7 pražců výš. To ale není všechno. Na místech, kde v původním E dur zněly prázdné struny (nultý pražec), tam potřebujeme v případě H dur držet struny. Toho docílíme prvním prstem, který položíme přes všechny struny - tomu se říká baré. Ostatní prsty přeskládáme tak, abychom držely stejný hmat. Nejlépe to uvidíte na samotném videu.

Když to shrneme, tak jde o to posunout nějaký z hmatů E, A, D, G, C tak, aby na místech základních tónů byl ten, který chceme hrát. Přeskládat prsty tak, aby první prst nahradil v posunuté pozici nultý pražec. 

Některé posunuté hmaty jsou na zahrání obtížné. Často se používá třeba jen nějaké část akordu a nehraje se přes všechny struny. O tom třeba zase v další lekci.

GeoPas.cz