O muzice


Požadavky:
Předchozí lekce.


V této lekci si zkusíme něco povědět o hudbě. Tím, že je to dost abstraktní věc, založená na vnímání jednotlivých lidí, popisování není snadné. Nadruhou stranu různí hudebníci se spolu potřebují domluvit a sdělit si, co a jak mají vlastně hrát. Proto se i my seznámíme s některými hudeními pojmy, které se nám časem budou hodit.

Rytmus

Rytmus definuje, jak se hudba chová v čase. Můžeme mít dlouhé tóny, krátké tóny, jednotlivé tóny nebo akordy mohou přicházet rychle po sobě nebo naopak velmi pomalu. Kombinacemi délek not vznikají rytmické paterny, které třeba mohou být typické pro nějaký hudební styl. Opakováním stejných rytmických paternů vznikají takty. Rytmus v moderní hudbě v podstatě vybízí posluchače k tomu, aby se přidal, tančil a splynul s hudbou. Nicméně v jednoduchosti nám rytmus říká, jak máme hrát kterou notu dlouho... Všiměte si, že i řeč nebo tanec mají svůj rytmus.

Melodie

Hudba je složená z tónů, kdy různé tóny mají různou výšku. Když za sebe seřadíme různé tóny, získáme melodii. Melodie je dost často první věc, která se nám vybaví, když si vzpomeneme na nějakou písničku. Melodie nemusí být vždy hlavní záležitost v písničce, jako melodii lze označit i různé vyhrávky nebo doprovodné melodické linky. 

Forma

Urřitě jste si všimly toho, že v písních existují například sloky a refrény. Jejich uspořádání tvoří formu písničky. Tzn. můžeme mít písničku, která má dvě sloky, refrén, zase dvě sloky a na konec dva refrény. Je to v podstatě takový předpis, jak je nějaká skladba poskládaná. 

Harmonie

Když složíme několik tónů dohromady a zahrajeme je - dostaneme souzvuk - třeba nějaký akord. Harmonie se zabývá v podstatě tím, jak jednotlivé akordy řadit za sebe. Existuje hodně akordových postupů, které jsou obvyklé a jsme na ně zvyklí. Všiměte si toho, že ve více písničkách, například ze zpěvníku, najdete stejné akordy. Někdy jsou třeba i stejně seřazeny, přesto že písničky jsou jiné.

Když to tak shrneme, hrajeme akordy, do nich zpíváme třeba melodii v určitém rytmu a střídáme sloky a refrény podle formy písničky. Samozžejmě to nejsou jediné hudební pojmy, na které narazíme, spíš jde o větší celky, které toho zastřešují poměrně dost.