Shuffle


Požadavky:
Osminové trioly, čtyřčtvťový takt.


V dnešní lekci se podíváme na shuffle, což je jiný přístup k rytmickému cítění než zatím znáte. Budeme vycházet z osminových triol, na kterých je tento způsob rytmu postaven.
GeoPas.cz