Mollové akordy 2


Požadavky:
Shlédnout a naučit se vše z lekce Mollové akordy 1. Umět zahrát hmaty E, A, D pro mollové akordy v základní pozici.


Stejně jako jsme se naučili zahrát jakýkoliv durový akord, kterýmkoliv hmatem E, A, D, G, C, i u mollových akordů můžeme udělat to samé. Určitě už máte na kytaře nacvičené základní hmaty pro mollové akordy, tzn akordy Emi, Ami, Dmi, Gmi, Cmi. Jak už jsme si řekli, nejčastěji se potkáte s akordy Emi, Ami, Dmi, pojďme se trochu podívat třeba na akord/hmat Emi. Ten má základní tón na basové struně E. Když prsty přeskládáme tak, abychom měli volný první prst levé ruky, pak posuneme celou ruku o pražec výš a pak položíme volný prst na první pražec přes všechny struny (baré) dostaneme akord Fmi. Je to proto, že pod prvním prstem držíme tón F. Právě na tomto místě v E mollovém hmatu je totiž základní tón. V podstatě de o to, že posouváme celý hmat po hmatníku do různých poloh, podle toho jaký tón je na místě základního tónu, tak se akord jmenuje. Je to stejné jako u durových akordů a celkově u všech akordů na kytaře.

Fm

Obdobně vemte hmat Ami a posuťe ho tak, aby pod prvním prstem (tím jsme opět nahradily nultý pražec) na struně A byl tón C, to je na třetím pražci. Ejhle dostaneme akord Cmi, hraný hmatem A moll.

GeoPas.cz