Rytmické dělení 2


Požadavky:
Měli by jste umět Rytmické dělení 1 a mít zahrané všechny předchozí lekce.


V této lekci nás čeká obohacení našich rytmických dovedností o další rytmickou hodnotu. Budeme se zabývat osminovými triolamy, které nakonec začleníme do rytmického dělení. Osminová triola nám otevře další dveře do světa rytmů.
GeoPas.cz