Trioly


Požadavky:
Rytmické dělení 2, trioly, všechny předchozí probrané rytmické hodnoty.


V této lekci se naučíme používat trioly. Uděláme pár jednoduchých cvičení na začlenění osminových triol do ostatních rytmů, které už znáte. Tato lekce by vám měla ukázat, jak si vymýšlet další podobná cvičení na kytaru. Vše bude probíhat na jednom tóně a ve čyřčtvrťovém taktu.
GeoPas.cz