Ostatní tóny na hamtníku 2


Požadavky:
Zvládnutí lekcí Základní tóny na hmatníku a Ostatní tóny na hmatníku 1. Takže v podstatě umět pojmenovat a zahrát všechny tóny na všech strunách do dvanáctého pražce.


Všechny tóny, které jsme si doposud ukázali, jsme hledali někde mezi nultým a dvanáctým pražcem. Tam jsme si tóny na každé struně pojmenovali a ukázali si nějaká cvičení. Určitě vás musela napadnout otázka, co se odehrává za dvanáctým pražcem. Odpověď je jednoduchá: za dvanáctým pražcem je to samé, jako před ním, jenom o oktávu výš.

Co je to oktáva

Jistě si to ještě vysvětlíme důkladněji, teď jenom ve stručnosti. Jeden tón (stejně pojmenovaný), třeba tón E, můžeme hrát v různých oktávách tzn. různě vysoko. Výsledek bude takový, že sice tón zní různě vysoko, ale pocitově nám tón přijde stejný. Schválně si to vyzkoušejte, zahrajte nejdřív prázdnou tlustou strunu E a pak druhou strunu E - tu tenkou. Určitě slyšíte dva pocitově stejné tóny, jen jsou jinak vysoko. Z fyzikálního hlediska je frekvence vyššího tónu oktávy přesně dvojnásobná oproti nižšímu tónu. 

Oktávy na kytaře

Oktávu na kytaře docílíme také tím, že zahrajeme o 12 půltónů výš nebo níž. Například tón na nějaké prázdné struně má vyšší oktávu o 12 půltónů výš - na 12. pražci. Tón na 1. pražci má svoji oktávu na 13. pražci atd. Z toho je jasné, že se za dvanactým pražcem opakují tóny ve stejném pořadí jako od pražce nultého. 

Samozřejmě si je potřeba tóny zapamatovat a nehledat je nějakým dopočítáváním, to je jenom taková pomůcka. Cvičení na rychlé hledání tónů v této poloze jsou stejná jako už známe... např.: napíšeme si tóny v nějakém pořadí a pak je hledáme po jednotlivých strunách nebo v konkrétní poloze.

Oktávy jde samozřejmě nacházet i jinak než na jedné struně. Existují takzvané oktávové hmaty, které mají kytaristé zafixované. S nimi se seznámíme někdy později.

GeoPas.cz