Elektrika vs. akustika


Požadavky:
Rozumět základním prvkům kytary.


Už jsme si ukázali jak vypadá kytara elektrická a nyní ji porovnáme s akustickou kytarou. Většinu toho mají společného, ale najdeme tam pár rozdílů. Největší z nich je samozřejmě ve zvuku a z toho plynoucí i použití.

Akustická kytara

To je sám o sobě dost široký pojem, pojďme si ho trochu rozebrat. Do dnešní podoby se kytara vyvíjela poměrě dlouho, nicméně tvary kytar, které známe dnes, tu zase tak dlouho nejsou. První pojetí moderní klasické kytary se objevilo někdy v 19. století. Klasická nebo také španělská kytara (španělka) se vyznačuje tím, že má nylonové struny, poněkud širší krk než tomu je u ostatních kytar a tím i větší rozestupy mezi jednotlivými strunmi. Jde o kytaru vhodnou pro vážnou muziku, lze si ji ale samozřejmě všimnout i v jiných hudebních žánrech.

Dalším typem akustické kytary je například Jumbo. Jumbo má tenčí krk, kovové struny a větší tělo než je tomu u klasické kytary. Je vhodné pro folk, pop, blues.

Dreadnought - mívá oproti jumbo kytaře jiný tvar těla. Nebývají tolik basové a určitý rozdíl ve zvuku je i v jiných frekvencích, nicméně jak jumbo tak dreadnought bývají označovány jako westernové kytary.

Dobro - jde o kytaru, která je opatřena velkým rezonátorm z hliníku. Dost často se na něj hraje takzvanou slide technikou. 

Havajská kytara - většinou je laděna do nějakého durového akordu a hraje se na ni slide technikou, což dodává specifický charakter.

Elektro-akustická kytara

V zásadě jde o akustickou kytaru, do které byl zabudouván nějaký mechanizmus snímání strun. Dá se použít mikrofon, elektro-magnetický snímač nebo piezosnímač. Některé kytary obsahují i více druhů snímačů najednou. Dost často bývá k dispozici také vestavěný ekvalizér nebo ladička. 

Snímač se hodí pro zesílení zvuku pomocí zesilovače. Snímání obyčejným mikrofonem je totiž po zvukaře trochu sloitější a často dochází ke zpětné vazbě. 

Elektrická kytara

Elektrická kytara se od té akustické liší především tím, že se bezpodmínečně spoléhá na snímače a následné zesílení pomocí zesilovače. Elektrická kytara bez zesilovače hraje jenom velice potichu. Zesilovač se u těchto kytar přímo podílí na charakteru výsledného zvuku, tzn. už to není jenom samotná kytara, ale celý řetězec - kytara, snímače, elektronika, zesilovač.

Elektrických kytar je velké množství tvarů a typů. Mezi ty nejznámější patří typy Stratocaster, Telecaster, SG, Les PaulSuper strat. Společným prvkem elektrických kytar je plné tělo (nebo aspoň skoro plné) na rozdíl od akustických.

Lubová kytara - jde o elektrickou kytaru, která má podobně jako akustická duté tělo. Používá se převážně v jazzové nebo soulové hudbě.

GeoPas.cz