Základní tóny na hmatníku 1


Požadavky:
Shlédnutí předchozích videí.


Na kytaře, stejně jako na spoustě hudebních nástrojích, můžeme hrát různé tóny. Ty které pojmenujeme jako základní vycházejí ze stupnice C dur a jsou to konkrétně tóny C, D, E, F, G, A, H. Jsou to teda tóny, které nemají žádné předznamenání - křížek nebo béčko. Pro nás je teď důležité zapamatovat si těch sedm uvedených tónů.

Některé z nich asi už znáte, například D, A, G jsou přece zároveň názvy strun. V této lekci si ukážeme kde všude se dají základní tóny na kytaře najít. Mezi jednotlivými tóny, které budeme hledat, je vzdálenost půltón nebo tón, což na kytaře znamená sousední pražec nebo ob jeden pražec.

Kde najít tóny na kytaře

Všechny základní tóny můžeme najít na všech strunách kytary - zajímave, že? Díky tomu mužeme hrát akordy i tóny na místě hmatníku, které nám vyhovuje nejvíc. Také proto máme každý akord více hmatů (existuje víc kombinací tónů akordu). V následující tabulce jsou uvedeny pozice základních tónů na kytaře až do dvanáctého pražce. První řádek ukazuje čísla pražců, další řádky pak struny od těch nejtenčích.

Pozice kytarových tónů

0123456789101112
EF G A HC D E
HC D EF G A H
G A HC D EF G
D EF G A HC D
A BC D EF G A
EF G A HC D E

Základní tóny je dobré si osvojit, budeme je používat v dalších lekcích při hledání akordů, stupnic atd. V dalších lekcích si taky ukážeme, že kromě základních tónů má kytara i nějaké další tóny, které jsou od nich odvozené. Všiměte si, že obě krajní struny obsahují stejné tóny na stejných pozicích.