Šestnáctinový doprovod 4


Požadavky:
Měli by jste umět vše z předchozích lekcí, tlumení levou rukou a spojování dvou šestnáctinových not v jedné době.


V prozatím poslední lekci o šestnáctinových doprovodech si ukážeme spojování dvou šestnáctek mezi dvěma dobami. Vznikne nám tak v podstatě již známý pojem ligatura. Samozřejmě do jednotlivých cvičení začleníme i další známé věci, jako je tlumení levou rukou a spojování dvou šestnáctek v rámci jedné doby - osminové noty.
GeoPas.cz