Co je to kytara


Požadavky:
Jelikož je to jedna z prvních lekcí, požadavky na její zvládnutí nejsou žádné.


V této lekci Vás seznámíme s kytarou. Probereme její jednotlivé části a vysvětlíme si jejich funci. Povíme si, co je kytarový krk, hmatník, tělo, snímače, kobilka. Uděláme si takový stručný popis kytary, aby jste dobře pochopili následující lekce.

Stručné info

Jde o strunný drnkací hudební nástroj, který má poměrně bohatou historii, ve které se měnil způsob jejího využití v hudbě i její konstrukce. V dnešní době se nejvíc používá kytara se šesti strunami v dřevěném provedení. Existuje velké množství růzých typů a tvarů, které mají různý zvuk a používají se k různým účelům.

Kytara elektrická a akustická

Kytary můžeme rozlišovat podle několika základních kritérií. V první řadě jde o to, jestli je kytara elektrická nebo akustická. Akustická kytara vydává po zahrání zvuk sama o sobě, podobně jako housle, klavír nebo basa. Má přirozený zvuk, ve kterém se dobře odráží zpracování kytary i vlastnosti materiálu ze kterého je zhotovena. Zvuk akustické kytary není ovlivněn ničím jiným než samotným nástrojem a dovednostmi člověka, který na ní hraje. Elektrická kytara oproti tomu spoléhá na to, že bude zapojena do nějakého zesilovače, ten zesiluje signál z kytary a tím se výrazně podílí na výsledném zvuku. Do hry pak ještě mohou vstupovat různé efekty zkreslení, modulace zvuku, echa atd. Zvláštním případem jsou elektroakustické kytary, kdy jde v podstatě o kytaru akustickou, jenom jsou přidány nějaké elektronické prvky sloužící právě k tomu, aby jsme mohli kytaru zapojit do zesilovače. 

Materiál kytar

Kytary jsou vyráběny z nejrůznějších materiálů nicméně nejobvyklejší z nich je dřevo, což je ostatně dost často vidět už na první pohled. Používají se dřeva javoru, olše, smrku, mahagonu a spousta dalších stromů. Na různé části kytary může být použité různé dřevo, případně kombinace dřev. Kytara je založena na principu rezonance: struny po zahrání kmitají, což samo o sobě vydává nějaký zvuk (tón), vlastnosti tohoto kmitání jsou kromě jiného dány právě materiálem kytary - jeho rezonančními vlastnostmi.

Části kytary

Akustická i elektrická kytara má většinu částí stejných. Hlava kytary je místo, kde jsou uchyceny struny v ladících mechanikách (ladící kolíky). Ladící mechanika slouží k ladění jednotlivých strun, kdy otáčením kolíku strunu napínáme nebo povolujeme, čímž dostáváme vyšší nebo nižší tón samotné struny. Další částí je krk kytary na kterém je z přední části hmatník. Na hmatníku jsou jednotlivé pražce, které v podstatě vymezují místa, kde se struny mají mačkat. Zmáčknutím struny na nějakém pražci má za efekt to, že se struna jakoby zkrátí a výsledný tón bude jiný než na jiném pražci. Tělo kytary je asi její nejviditelnější část, je totiž největší a může nabývat u různých kytar různých tvarů. U akustických kytar je tělo zpravidla duté a někde v jeho prostředku se nachází takzvaný rezonanční otvor. Elektrické kytary mají tělo někdy také duté, spousta z nich ho má ale plné. Na těle kytary jsou uchyceny struny na jejich druhém konci v kobilce. Elektrická a elektroakustická kytara má proti akustické kytaře na těle nebo uvnitř těla ještě nějaké elektornické prvky, jako jsou snímače a ovládací prvky.

GeoPas.cz