Jak se na kytaru hraje


Požadavky:
Měli by jste vědět co je to struna, hmatník a pražec. Takže si stačí prohlédnout předchozí lekce.


Na kytaru hrajeme převážně rukama (to je podobné jako u většiny hudebních nástrojů). Provou rukou zpravidla rozeníváme struny kytary, a to buď trsátkem nebo prsty. Levá ruka se stará o mačkání strun na hmatníku, takže určuje to, jaké tóny se budou z kytary ozývat. To se samozřejmě lehce poví, ale zase tak jednoduché to není. Pravé ruce nějakou dobu trvá, než se naučí správně držet trsátko, získat uvolněnost a přesnost. Pro levou ruku bývá zase obtížné mačkat struny tak, aby nebyly slyšet nějaké přeslechy, pazvuky a podobně a přitom byla ruka uvolněná a prsty si zvykly na tvrdost strun. Samotnou hru na kytaru jsem rozdělil do dvou celků. První z nich se zabývá tím, co vše se dá na kytaru hrát - co hrajeme. Druhý se zabývá tím, jak se to na kytaru dá zahrát - jak to hrajeme.

Co na kytaru hrajeme

Hrát můžeme nějaký hudební styl. samozřejmě nějak extra to řešit nemusíte, prostě hrajte to co vás baví, jen je dobré tušit, že nějaké hudební styly existují. Jsou to například Pop, Rock, Folk, Metal, Reggae, Ska atd.

Při trošku užším zacílení na kytarovou hru je dobré zmínit, že můžeme hrát nějaký doprovod, kdy kytara slouž jako doprovodný nástroj - tak to bývá celkem často - hrajeme prostě v nějaké kapele nebo doprovázíme třeba zpěváka. Opakem doprovodu je hraní sól a vyhrávek, kde naopak chceme, aby kytara z kapely trochu víc vyčnívala  - hrajeme melodii

Můžeme hrát akordy, na těch právě bývá doprovod postaven, kdy levou rukou mačkáme víc strun najednou. Právě souzvukem různých tónů vzniká akord, kterých je velké množství a jsou obsaženy v podstatě ve všech písničkách. Druhou možností je hrát jednotlivé tóny, ze kterých vznikají melodie, melodické linky, vyhrávky atd.

Jak to na kytaru hrajeme

Možností, jak zahrát doprovod nebo vyhrávku na kytaře je poměrně dost. Zmíníme proto jenom některé z nich. K těm ostatním se dostaneme v dalších lekcích. Obecně tomu jak na kytaru něco zahrát budeme říkat technika - technika hry na kytaru

Když začneme od pravé ruky, tak ta může hrát trsátkem - picking. Trsátko držíme mezi ukazovákem a palcem a drnkáním o strunu ji rozezníváme, podle toho jak je to potřeba. Když hrajeme nějaký doprovod nebo akord, tak trsátkem zahrajeme přes víc strun. Něco podobného se dá udělat i bez trsátka, jenom a pomoci prstů. Trsátko zde nahrazují nehty na prstech. Této technice se říká také fingering a dost často se používá třeba pro hraní vybrnkávaných doprovodů.

Pravá ruka může také struny tlumit. To děláme buď v rámci doprovodu, kdy je potřeba, aby struny přestaly znít, nebo když je vhodné změnit charakter zvuku strun na kratší a méně výrazný (asi nutné poslechnout v ukázce), tomu se říká palm muting.

Kromě toho pravá ruka může i mačkat nějaké tóny na hmatníku - tapping.

Levá ruka se stará o výběr tónů na hmatníku, mačká tak jednotlivé tóny nebo akordy. Kromě toho může také sama o sobě rozeznívat struny (bez použití pravé ruky), jde o techniku legato, konretně hamer on a pool off (přírazy a odtrhy). 

Dalšími technikami levé ruky jsou expresivní záležitosti, kdy si hrajeme s charakterem hraného tónu. Jde o vytahování strun na jiný tón - banding nebo takové jakoby kmitání se strunou - vibrato.

Kromě toho můžeme po jedné struně posouvat prst od jednoho tónu k druhému - technika slide.

Kytarových technik je samozřejmě poměrně velké množství. Některé jsou používány více na akustické kytaře, jiné více na elektrické. 

GeoPas.cz