Kytarový slovník

Setkáváme se s tím, že naši studenti hledají informace o kytarových pojmech všude na internetu. Proto jsme připravili malý kytarový slovník jako pomůcku při hledání kytarových termínů. Vše je stručně popsáno a doplněno o odkazy, kde hledat další informace.

A (tón)

Jeden ze základních tónů na kytaře a obecně i v hudbě. Také je to jedna ze strun kytary (druhá nejtlustší) ve standardním ladění. Zároveň je to tón, podle kterého se ladí například v orchestru - komorní tón o frekvenci 440Hz.
Více naleznete zde: Základní tóny na hmatníku kytary

A capella

Vokální hudba nebo zpěv bez doprovodu kapely.

Adagio

Označení klidného (mírného) tempa. Na metronomu mu odpovídá 66 - 76 BPM.

Akcent

Dynamické zvýraznění tónu nebo skupiny tónů.

Akord

Souzvuk tří a více tónů, většinou podle nějakých pravidel, tzn. nejde o náhodné tóny. Akordy na kytaru se dají hrát v mnoha obratech a na hodně pozicích, to je způsobeno tím, že prakticky každý tón je na hmatníku kytary obsažen mnohokrát. To umožňuje velkou variabilitu a spoustu možností, jak daný akord zahrát.
Více naleznete zde: Lekce o akordech, Akordy na kytaru

Akusticá kytara (akustika)

Kytara, která nepotřebuje ke své funkčnosti zesilovač. Zvuk je tvořen pouze na základě akustických vlastností nástroje. Patří sem například tyto typy kytar: klasická kytara, jumbo nebo parlor.
Více naleznete zde: Typy kytar - akustická kytara

Allegro

Označení rychlého tempa. Na metronomu mu odpovídá 120 - 130 BPM.

Alternate picking

Hra trsátkem, kdy se jednotlivé údery do strun pravidelně střídají a to seshora a zespoda.
Více naleznete zde: Hra trsátkem

Aparát

Zesilovač s reproduktorem nebo kombo. Zkrátka jde o zařízení, přes které se hraje na elektrickou kytaru. Někdy se pod pojmem aparát myslí i celý zvukový systém na pódiu.

Andante

Označení pomalého tempa. Na metronomu mu odpovídá 76-108 BPM.

Aranžmá (arange)

Úprava skaldby pro danou skupinu hudebníků. Například pro samotnou kytaru je aranžmá skaldby jiné než pro celou kapelu.

Arpegio

Rozklad akordu. Hraní akordu po jednotlivých tónech a ne dohromady, jako je tomu například při doprovodu.

B (tón)

Jeden ze základních tónů na kytaře. V angličtině tón B odpovídá tónu H v češtině.
Více naleznete zde: Základní tóny na hmatníku kytary

Bar

viz takt.

Baré

Držení akordu způsobem, při kterém jeden prst mačká víc strun. Baré se nejčastěji hraje prvním prstem (ukazovákem), ale existují i akordy, při kterých jsou využity pro baré i ostatní prsty.

Bas

Hlas, který hraje nejhlubší tóny (v akordech, v kapele atd.). Často je toto spojení používáno ve spojitosti se zpěvem, nicméně i v akordech se nejspodnější tóny označují jako basové.

Basová kytara

Klasický kontrabas je poměrně robustní nástroj, proto byla vytvořena alternativa v podobě basové kytary. Ta má stejné ladění i názvy strun. V moderní hudbě je to jeden ze základních nástrojů.

Beat

viz doba.

Bedna

viz reprobedna.

Bending

Vytahování strun levou rukou tak, aby zněly o půltón, tón nebo jiný interval výš než původní tón.
Více naleznete zde: Bending

Béčko (b)

Označení snížení tónu o půltón. Za původní tón se napíše malé “b” (D - Db) a výsledný tón se čte s příponou “es” (des).
Více naleznete zde: Ostatní tóny na hmatníku kytary

Booster

Kytarový efekt, který budí signál z elektrické kytary tak, aby byl nakreslený nebo zkreslený.

Bottleneck

Kovový nebo skleněný kroužek, který se navléká na prsty levé ruky a slouží k hraní technikou slide.

BPM (beat pre minute)

Počet úderů za minutu. Jednotka používaná pro určení tempa skladby. Při nastavení metronomu udává, kolikrát metronom vydá zvuk (nebo problikne) během jedné minuty.

C (tón)

Jeden ze základních tónů na kytaře.
Více naleznete zde: Základní tóny na hmatníku kytary

D (tón)

Jeden ze základních tónů na kytaře.
Více naleznete zde: Základní tóny na hmatníku kytary

Decima

Interval, který označuje spojení oktávy a tercie. Někdy se dá použít i označení tercie přes oktávu. Obsahuje 15 nebo 16 půltónů podle toho, jestli je přidávaná tercie velká nebo malá.

Demo

Nahrávka určená pro předváděcí účely. Např. kapela posílá pořadatelům hudebních festivalů nebo vydavatelstvím svoje demo nahrávky za účelem další spolupráce.

Delay

Kytarový efekt, který dokáže rytmicky opakovat zahrané tóny kytary. Hodně se používá v popové muzice, reggae nebo indie rocku.

Devítka (9)

viz nóna. Nebo také označení akordu (např. G9)
Více naleznete zde: Akord 9

Diatonická stupnice

Stupnice, která se skládá jenom z půltónů a tónů. Jsou to například přirozené stupnice durové a mollové, dále třeba církevní mody.
Více naleznete zde: Stupnice

Disonance

Nelibozvučnost. Současně zahrané tóny, jejichž souzvuk není pro posluchače příjemný, se označují jako disonantní.

Distortion

Druh zkreslení signálu elektrické kytary. Jde o kytarový efekt, který se přidává do signálové cesty a má za úkol vytvořit zkreslený zvuk.

Doba (beat)

Základní měrná jednotka rytmu. Jde o pevně stanovený časový interval, během kterého se něco stane (zahraje buben, metronom, kytara...). Z dob jsou složeny metra (dvoudobé, třídob, čtyřdobé atd.).

Dobro

Hudební nástroj vycházející z kytary, používaný zejména v country hudbě nebo bluegrassu.
Více naleznete zde: Typy kytar - dobro

Dohmat

Vzdálenost strun od hmatníku kytary. Většinou kytaristé vyhledávají malý dohmat, protože se pak pohodlněji na kytaru hraje. Na druhou stranu velmi malý dohmat snižuje sustain, proto je potřeba v tomto směru hledat kompromis.

Dominanta

Jde o pátý tón durové stupnice nebo akord, který na tomto tónu vzniká. V případě stupnice C dur je to akord G dur, případně G7.
Více naleznete zde: Sedmička

Doprovod

Často kytara doprovází zpěv nebo další nástroj (opakem je sólo). Můžete si představit například doprovody k táborákovým písním, doprovody v popové kapele, doprovody v metalové kapele. Vidíte, že kytara je nástroj opravdu univerzální.
Lekce o doprovodech

Dozvuk (sustain)

Délka, kterou dokáže tón na kytaře znít. Většinou kytaristé chtějí co nejdelší dozvuk. V různých polohách kytary je dozvuk jiný.

Dreadnought

Typ akustické kytary s úzkým krkem a velkým tělem, často se používá při koncertním hraní.
Více naleznete zde: Typy kytar - dreadnought

Drop D

Jde o ladění, které vznikne, pokud spodní strunu E podladíme o tón níž - na tón D. Ze standardního ladění pak dostaneme struny naladěné takto: D, A, D, G, H, E. Drop D není jediné drop ladění, “dropnout” se dá do C, A atd.
Více naleznete zde: Drop D

Dur

Charakter akordu nebo tóniny. Dur často symbolizuje tvrdost, pozitivitu, nadšení. Opakem durové tóniny je mollová.
Více naleznete zde: Durové akordy - lekce, Akordy na kytaru

Dynamika

Jak silně (z hlasitostního hlediska) je zahrán nějaký tón nebo pasáž skladby. Tóny na kytaře se dají hrát slabě nebo silně, a to v mnoha nuancích. To platí i pro celé pasáže skladeb. Existuje například italské názvosloví: forte, piano, mezzo-piano atd.

E (tón)

Jeden ze základních tónů na kytaře. Na tón E jsou na kytaře naladěny dvě krajní struny (ve standardním ladění).
Více naleznete zde: Základní tóny na hmatníku kytary

Efekt

Kytarový efekt je elektrický obvod, který upravuje zvukové vlastnosti signálu. Například přidává ozvěnu nebo mění poměr basů, středů a výšek. Efektů je celá řada a výrobců také. Většinou je tak z čeho vybírat.
Více naleznete zde: Příslušenství

Echo

Kytarový efekt, který dokáže rytmicky opakovat zahrané tóny kytary - obdobně jako delay, jen má jiný charakter.

Ekvalizér

Kytarový efekt, který mění poměr basů, středů a výšek. Jde o stejné zařízení, které je dostupné v hudebních přehrávačích, jen je přizpůsobené frekvenčnímu rozsahu kytary.

Elektrická kytara

Kytara, která sama o sobě vydává jen slabý akustický signál a potřebuje k sobě zesilovač. Obsahuje snímače a ovládací prvky.
Více naleznete zde: Typy kytar - elektrická kytara

Elektroakustická kytara

Akustická kytara, ke které jsou přidány snímače. Dá se tak v případě potřeby zesílit pohodlněji než mikrofonem. Konstrukčně jde však o akustickou kytaru.

Elektronka

Elektronická součástka, předchůdce tranzistoru. Hodí se skvěle při konstrukci kytarových zesilovačů. Je to díky přenosové charakteristice, která není lineární. Elektronkové zesilovače v podstatě určily zvuk elektrické kytary.

F (tón)

Jeden ze základních tónů na kytaře.
Více naleznete zde: Základní tóny na hmatníku kytary

Fender

Legendární výrobce kytar a příslušenství.

Flaška

viz elektronka.

Flažolet

Způsob tvorby tónu, kdy se na kytaře nemačkají struny klasickým způsobem, ale jen se k nim zlehka přiloží prst levé ruky.

Floyd rose

Typ dvouzvratného tremola, kdy se dá pomocí vibrapáky tremolo naklápět na obě strany. Struny se tak povolují nebo natahují.

Footswitch

Přepínač efektů nebo kanálů zesilovače, který se dává na podlahu a ovládá se nohou.

Forma

Popisuje posloupnost částí skladby. Například AABA, ABA atd., kde si například pod písmenem A můžeme představit sloku a pod písmenem B refrén.

Fuzz

Jde o první typ zkreslení na kytaru, který využíval například Jimi Hendrix.

G (tón)

Jeden ze základních tónů na kytaře.
Více naleznete zde: Základní tóny na hmatníku kytary

Gibson

Legendární výrobce kytar a příslušenství.

Groove

Rytmický základ písně, který hraje například basa s bubnem, případně s kytarou.

H (tón)

Jeden ze základních tónů na kytaře. V anglické literatuře je označen jako B.
Více naleznete zde: Základní tóny na hmatníku kytary

Hammer on

Kytarová technika, při které se rozeznívají struny pouze levou rukou - takzvanými příklepy.
Více naleznete zde: Legato

Harmonie

V jednoduchosti označuje, jaké jsou ve skladbě použity akordy.

Harmonizer

Kytarový efekt, který přidává k hraným tónům další intervaly, a tak v zásadě harmonizuje melodii, již na kytaru hrajeme.

Havajská kytara

Kytara přizpůsobená pro hru technikou slide. Kvůli tomu je konstrukčně jiná od většiny běžných akustických kytar. Ke hře se používá kovový pražec, který se drží v levé ruce, struny jsou naladěny do otevřeného ladění.
Více naleznete zde: Typy kytar - havajská kytara

Hlava

Hlava kytary je základní části kytary, na které jsou uchyceny struny v ladících mechanikách. Nebo také označení kytarového zesilovače.
Více naleznete zde: Popis kytary - hlava

Hmatník

Hmatník je část kytarového krku, na něm se mačkají jednotlivé tónové pozice levou rukou.

Humbucker

Druh kytarového snímače. Obsahuje dvě cívky a tím odrušuje šum. Má také plnější zvuk než snímač typu single.

Chorus

Kytarový modulační efekt, který slouží k přidávání modulovaných signálů k tomu původnímu.

Chromatická ladička

Druh elektrické kytarové ladičky.

Improvizace

Způsob hry na kytaru, kdy se hraje takzvaně bez přípravy, prostě tak jak to kytaristu zrovná napadá.

Interval

Vzdálenost mezi dvěma tóny. Intervalů je celá řada: sekunda, tercie, kvarta
Více naleznete zde: Intervaly

Intro

Začátek písničky nebo úvodní pasáž koncertu.

Jazzová kytara

Viz lubová kytara.

Jumbo

Typ akustické kytary, která se vyznačuje velkým tělem a silnějšími basy.
Více naleznete zde: Typy kytar - Jumbo

Kabel

Pro propojení elektrické nebo elektroakustické kytary a zesilovače je potřeba propojovací kabel. Kytarové kabely jsou zpravidla zakončeny konektory Jack.

Kadence

Posloupnost akordů nějaké tóniny. Například v C dur může být kadence tvořena akordy C, F, G, C.

Kapodastr

Pomůcka, která se připíná na krk kytary a posouvá do jiné pozice nultý pražec. Používá se k rychlé transpozici směrem nahoru.

Klasická kytara

Nejstarší aktuálně používaný typ kytary. Někdy se označuje jako španělská kytara. Využívá se převážně v klasické hudbě.
Více naleznete zde: Typy kytar - klasická kytara

Kobylka

Slouží k uchycení strun na těle kytary. Viz také floyd rose nebo tremolo.
Více naleznete zde: Popis kytary - kobylka

Kombo

Kytarový zesilovač a reprobedna v jednom. Jde o poměrně využívaný druh kytarového aparátu, kdy není potřeba nosit dvě věci zvlášť.

Kompresor

Kytarový efekt sloužící ke kompresi signálu - dynamickému omezení. Často se využívá jako limiter, pro sjednocení úrovně signálu.

Krk kytary

Základní součást každé kytary. Na krku je hmatník a natažené struny. Rozměry krku ovlivňují pocit ze hry. Zároveň je důležité prohnutí krku, které určuje dohmat kytary.
Více naleznete zde: Popis kytary - krk

Křížek (#)

Označení zvýšení tónu o půltón. Pokud je za tónem psán křížek, např. C#, znamená to, že má zaznít tón o půl tónu výš než tón C (čte se cis).
Více naleznete zde: Ostatní tóny na hmatníku

Kvarta

Interval obsahující pět půltónů je označován jako čistá kvarta (č. 4). Jsou to například tóny C a F.
Více naleznete zde: Intervaly

Kvartový a kvintový kruh

Pomůcka pro odvozování stupnic pomocí kvartových a kvintových postupů.

Kvinta

Interval obsahující sedm půltónů je označován jako čistá kvinta (č. 5). Jsou to například tóny C a G.
Více naleznete zde: Intervaly

Kvintakord

Složením dvou tercií na sebe vzniká kvintakord. Podle kombinací tercií existují kvintakordy dur, moll, zmenšený a zvětšený.
Více naleznete zde: Kvintakordy

Kytara

Strunný drnkací hudební nástroj.

Kytara pro děti

Kytary pro děti se vyrábějí v několika velikostech. Jsou označovány pomocí zlomků: 1/4, 2/4, 3/4 a odpovídají velikosti dítěte. Podle toho, jak mladý kytarista roste, prochází i jeho kytara vývojem.

Kytara pro leváky

Kytary pro leváky jsou ve všem naprosto stejné jako normální, jenom jsou zrcadlově obrácené. Struny jsou například v opačném pořadí. Na trhu jich není tolik jako běžných kytar.

Ladění

Ladění kytary je proces, při kterém se kytara ladí (napínají se nebo povolují struny) tak, aby zněla správně sama i spolu s dalšími nástroji. Ladění existuje mnoho typů, kdy jednotlivé z nich jsou často používány v konkrétních hudebních stylech. Standardní ladění kytary je E, A, D, G, H, E (od tlustých strun k tenkým).
Více naleznete zde: Ladění

Ladička

Ladička je zařízení pro ladění kytary. Ladičky na kytaru existují mechanické nebo elektrické. Mechanické slouží pouze jako referenční, kdy dokáží zahrát tón, podle kterého se kytara dá naladit. Elektrické většinou dokáží ukázat, jak přesně je kytara naladěna a co je potřeba udělat k tomu, aby byla naladěna správně.

Ladící kolík

Slouží k uchycení struny v ladící mechanice. Otáčením umožňuje strunu napínat/povolovat a tím kytaru ladit.

Ladící mechanika

Ladící mechanika slouží k ladění kytary. Ladících mechanik je velké množství, některé umožňují i zamykání nebo dolaďování strun na kobylce kytary.
Více naleznete zde: Popis kytary - ladící mechanika

Lampa

Viz elektronka.

Lauf

Zajímavý melodický postup.

Lead (lead guitar)

Sólová kytara.

Legato

Legato je technika hry na kytaru, kdy se hraje pomocí takzvaných příklepů a odtrhů. Zvuk je pak jiný, než když se každý tón vyhrává trsátkem, je vázaný.
Více naleznete zde: Legato

Les Paul

Gibson Les Paul je jeden z nejpoužívanějších typů elektrických kytar.
Více naleznete zde: Typy kytar - Les Paul

Lick

Zajímavý melodický postup.
Více naleznete zde: Licky

Ligatura

Ligatura je prodloužení znění tónu přes jeho rytmickou hodnotu. Označuje se obloučkem pod/nad notou. Ligatury zpřehledňují notový zápis.

Limiter

Viz kompresor.

Linka

Linka je melodický postup, který může sloužit k doprovodu nebo vyhrávce.

Looper

Kytarový efekt, který dokáže nahrávat kytaru (případně zpěv a další nástroje) a posléze přehrávat nahranou stopu. Stopy se dají vrstvit a vytvářet tak celý doprovod.

Lubová kytara

Lubová kytara je elektrická kytara, která je konstrukcí podobná akustickým kytarám. A to zejména tím, že má duté tělo a může mít rezonanční otvor. Jinak má snímače a ovládací prvky. Využívá se zejména v jazzové hudbě.
Více naleznete zde: Typy kytar - lubová kytara

Melodie

Tóny jdoucí za sebou.

Metronom

Zařízení pro udávání tempa. Metronomy vydávají pravidelný zvuk, který představuje nejčastěji doby v taktu. Dá se nastavit rychlost klikání udávaná v BPM.

Moll

Charakter akordu nebo tóniny, kterou vnímáme jako melancholickou nebo zamyšlenou. Opakem je dur.
Více naleznete zde: Mollové akordy, Akordy na kytaru

Multiefekt

Zařízení, které v sobě kombinuje řadu kytarových efektů. Dokáže si pamatovat různá nastavení v takzvaných zvukových bankách a přepínat mezi nimi. Efekty se dají různě řadit, určovat jejich poměr atd.

Muting

Kytarová technika, kdy se struny tlumí malíkovou hranou. Tóny nezní tak dlouho a mají trochu jiný charakter. Dobře zní na zkreslený zvuk a je charakteristická pro hudební styly rock a metal.
Více naleznete zde: Muting

Nóna

Interval, který označuje spojení oktávy a sekundy. Někdy se dá použít i označení sekunda přes oktávu. Obsahuje 13 nebo 14 půltónů podle toho, jestli je přidávaná sekunda velká nebo malá.

Nultý pražec

První pražec na kytarovém hmatníku, opírají se o něj struny. Často v něm jsou také drážky na ukotvení strun. Vyrábí se z kosti nebo umělé kosti.
Více naleznete zde: Popis kytary - nultý pražec

Nylonové struny

Nylonové struny se používají na klasických kytarách. Jejich zvuk není tak ostrý jako u kovových strun, jsou také o něco tlustší. Většinou se využívají v klasické hudbě nebo ve flamencu na klasických kytarách.

Obrat

Obraty akordů jsou jiná uspořádání stejného akordu. Tím, že je na kytaře každý tón v různých pozicích, je možné i každý akord zahrát ve více pozicích - tomu se říká obraty.

Oktáva

Interval obsahující dvanáct půltónů je označován jako čistá oktáva (č. 8). Jsou to například tóny C a C.
Více naleznete zde: Intervaly

Oktáver

Kytarový efekt, který dokáže zdvojovat, případně ztrojovat tón kytary o oktávu vyššími nebo nižšími tóny.

Open E

Otevřené ladění znamená, že pokud levou rukou není na hmatníku nic hráno (znějí prázdné struny), ozve se akord. V tomto případě E dur. Ladění strun je pak E, H, E, G#, H, E. V případě standardního ladění se tak neděje. Otevřených ladění je větší množství (Open G, Open D...).

Overdrive

Jeden z klasických kytarových efektů, který zkresluje zvuk elektrické kytary.

Ovládací prvky

Jde o prvky na kytaře, které slouží k ovládání výstupního signálu. Jsou to například volume, ekvlaizace nebo tónové clony. Bývají na elektrických nebo elektroakustických kytarách.
Více naleznete zde: Popis kytary - ovládací prvky

Parlor

Jeden z klasických tvarů akustické kytary. Oproti jumbo kytaře se vyznačuje menším tělem, které připomíná klasickou kytaru.
Více naleznete zde:

Páka

Viz vibrapáka.

Pentatonika

Stupnice obsahující pět tónů. Je typická pro rock a blues, hojně se objevuje i v popu a jazzu, její původ je však mnohem starší.
Více naleznete zde: Pentatonika

Phaser

Kytarový efekt, který je postaven na posouvání fáze elektrického signálu.

Pick

Viz trsátko.

Pickguard

Deska na těle kytary, která chrání tělo před odřením trsátkem.

Picking

Technika hry na kytaru trsátkem.
Více naleznete zde: Hra trsátkem

P i m a

Označení prstů pravé ruky při vybrnkávání (p palec, i ukazovák, m prostředník, a prsteník).

Pitch shifter

Kytarový efekt, který posouvá hraný tón o nějaký interval jinam.

Plektrum

Viz trsátko.

Popruh

Někdy také řemen, slouží k zavěšení kytary na rameno při hře ve stoje.

Power chord

Takzvané tvrdé akordy jsou typické například v rocku. Vznikají vypuštěním některých tónů z běžných akordů. Oblíbené jsou například “pětkové akordy” (E5, A5 atd.), kdy z původního durového nebo mollového kvintakordu zůstane jenom interval kvinta.
Více naleznete zde: Power chords

Pražec

Pražec je kovový kvádr, který je umístěn na hmatníku kytary. Vymezuje jednotlivá pole, kde může levá ruka na kytaře mačkat tóny. Pražců bývá na kytaře po různu, často 21 nebo 22. Mívají různou tloušťku, výšku i profil.

Presto

Označení rychlého tempa. Na metronomu mu odpovídá 168 - 208 BPM.

Pull off

Jde o kytarovou techniku, kdy se struna rozezní odtržením prstu levé ruky. Často je používána v kombinaci s technikou hammer on při hře legata.
Více naleznete zde: Legato

Půltón

Půltón je označení nejmenšího intervalu na kytaře. Vznikne zahráním dvou sousedních tónů (dvě políčka na hmatníku vedle sebe). Označuje se také jako malá sekunda (m. 2).
Více naleznete zde: Intervaly

Rack

Rack nebo racková skříň je skříň s definovaným rozměrem, do které se dají umístit kytarové efekty.

Refrén

Část písňové formy. Často má nosnou melodií a dynamicky je výš než sloky (není pravidlem).

Reprobedna

Reproduktor umístěný v ozvučné skříni.

Reproduktor

Zařízení k transformaci elektrického signálu na akustický. Do kytarových reprobeden se často používají desetipalcové reproduktory.

Reverb

Kytarový efekt simulující dozvuk. Kytara pak zní, jako když je ve velkém prostoru.

Rezonanční otvor

Otvor na akustické kytaře, který slouží k zesílení zvuku kytary akustickou cestou.

Riff

Opakující se melodický postup, který je hrán jako doprovod.

Rytmus

Jedna ze základních složek hudby. Rytmus říká, co bude kdy zahráno. Například za jakou dobu se v písničce má ozvat následující akord, jak má být nafrázovaný zpěv atd. Stavebními kameny rytmu jsou rytmické hodnoty (čtvrťové, osminové, šestnáctinové...) a jednotlivá metra (čtyřdobé, třídobé, dvoudobé...), případně takty.
Více naleznete zde: Lekce o rytmu

Sekunda

Interval obsahující jeden nebo dva půltóny je označován jako sekunda. Malá sekunda (m. 2) obsahuje jeden půltón, proto se jí také říká půltón. Velká sekunda (v. 2) obsahuje dva půltóny za sebou, říká se jí také tón nebo tónová vzdálenost.
Více naleznete zde: Intervaly

Septima

Interval obsahující deset nebo jedenáct půltónů je označován jako septima. Malá septima (m. 7) má půltónů méně, velká (v. 7) více.
Více naleznete zde: Intervaly

Sexta

Interval obsahující osm nebo devět půltónů je označován jako sexta. Malá sexta (m. 6) má půltónů méně, velká (v. 6) více.
Více naleznete zde: Intervaly

SG

Legendární kytara od firmy Gibson. Zkratka znamená Solid guitar.
Více naleznete zde: Typy kytar - SG

Single

Snímač tvořený jednou cívkou. Objevuje se mimo jiné na kytarách Stratocaster a Telecaster.

Slide

Technika hry na kytaru, kdy se po strunách jezdí prsty levé ruky, případně se dá ještě použít bottleneck nebo něco podobného.
Více naleznete zde:

Sloka

Část písňové formy. Často jich je ve skladbě několik a střídají se s refrény, mezihrami a nebo dalšími částmi skladby.

Snímač

Snímač je elektronické zařízení sloužící k zachycení kmitání struny a jeho převod na elektrický signál. Používá se u elektrických a elektroakustických kytar.

Souzvuk

Dva a více tónů hraných dohromady se označuje jako souzvuk.

Sólo

Činnost, při které má kytara velký prostor, nedoprovází, ale hraje melodie. Sóla bývají často improvizovaná (tzn. hrána bez přípravy).

Staccato

Označení hry sekaně (hrají se krátké tóny).

Stratocaster

Jeden z nejznámějších typů kytary, který ovlivnil snad všechny elektrické kytary. Vznikl v 50. letech 20. století a vyvinula ho firma Fender.
Více naleznete zde: Typy kytar - Stratocaster

Struny

Struny jsou kovové (nebo nylonové) dráty různé síly. Podle toho, jak jsou napnuté a jak silné jsou, vydávají zvuk o určité výšce. Na kytaře je standardně použito šest strun, kdy tenčí struny jsou určeny pro vyšší tóny a tlustší struny jsou pro tóny nižší. Standardní ladění kytary je E, A, D, G, H, E (od tlustých strun k tenkým).

Stupnice

Stupnice je posloupnost tónů (tónová řada), která má nějaká pravidla. Stupnic je velké množství, liší se od sebe nejenom charakterem, ale například i množstvím tónů. Uveďme třeba stupnici jónskou (přirozená durová), aiolskou (přirozená mollová), dórskou, harmonickou moll, cikánskou atd.
Více naleznete zde: Stupnice

Superstrat

Typ kytary, která tvarem vychází ze Stratocasteru. Na rozdíl od něj má ale například jiné snímače, jinou hlavu nebo třeba počet strun.
Více naleznete zde: Typy kytar - Superstrat

Sustain

Viz dozvuk.

Sustainer

Kytarový efekt, který prodlužuje dozvuk kytary.

Španělská kytara

Viz klasická kytara.

Tabulatury

Tabulatura je zápis hudby pro kytaru, který konkrétně ukazuje na jakých pozicích se má levou rukou hrát. Je to obdoba notového zápisu, jenom určený pro kytaru.
Více naleznete zde: Tabulatury

Takt

Takt je úsek s určitým počtem dob, který se ve skladbě opakuje. Jde o zpřehlednění celého procesu, protože po taktech se hudba poměrně dobře vnímá. Například sloky mají často 8 nebo 16 taktů.

Tapping

Technika hry na kytaru, kdy se struny rozeznívají pravou rukou a to technikou hammer on/pull of. Jde tedy o legatovou techniku.

Technika hry

Jako technika je označován způsob hry na kytaru (trsátkem, bez trsátka...). Kytarových technik je velmi mnoho.
Více naleznete zde: Lekce o technice na kytaru

Telecaster

Telecaster je jednou z velmi populárních kytar. Pochází z dílny Leo Fendera a je jen o něco málo starší než Stratocaster.
Více naleznete zde: Telecaster

Tempo

Skladby jsou rychlé, středně rychlé, pomalé atd. Právě tempo označuje rychlost skladby. Vyjadřuje se slovně, v různých jazycích (rychle, medium, andante) nebo v BPM.

Tercie

Interval obsahující tři nebo čtyři půltóny je označován jako tercie. Malá tercie (m. 3) má půltónů méně, velká (v. 3) více.
Více naleznete zde: Intervaly

Tělo kytary

Je největší část kytary, určuje její tvar a zejména zvuk. Většinou se vyrábí ze dřeva v masivním nebo dutém provedení.
Více naleznete zde: Popis kytary - tělo

Tón

Tón se dá chápat jako zvuk, který se ozve po zahrání na kytaru (například zahrání jedné struny). Základní tóny jsou C, D, E, F, G, A, H. Tón se dá také chápat jako interval velká sekunda, kdy jsou spojeny dva půltóny za sebou (takzvaně ob pražec).

Tónová clona

Ovládací prvek elektrické kytary, který dělá jednoduchou ekvalizaci signálu/ořezává vyšší frekvence.

Transponování

Transponování je převádění skladby do jiné tóniny. Například pokud je skladba v C dur a chceme ji zahrát v D dur, je potřeba všechny akordy i tóny převést (přetransponovat) o tón výše.
Více naleznete zde:

Tremolo

Viz kobylka.

Trsátko

Trsátko je plastová destička, většinou trojúhelníkového tvaru, která slouží jako pomůcka při hře na kytaru. Drží se mezi palcem a ukazkovákem pravé ruky a hraje se s ním na struny seshora i zespoda.
Více naleznete zde: Jak držet trsátko

Vibrapáka

Páka, která ovládá jednozvratná nebo dvouzvratná tremola. Pomocí ní se struny povolují resp. napínají.

Vibráto

Kytarová technika, při které se struna vytahuje rytmicky o malý interval. Jde o výrazový prvek kytarové hry.

Volume

Ovládací prvek na elektrické kytaře, který slouží k ovládání hlasitosti.

Volume pedál

Kytarový pedál pro ovládání hlasitosti nohou.

Vybrnkávání

Kytarová technika, při které se struny rozeznívají prsty pravé ruky (p m i a).
Více naleznete zde: Vybrnkávání

Wah wah

Kytarový efekt znějící podobně jako kvákání, ovládá se nohou.

Westernová kytara

Souhrnné označení pro akustické kytary, jiné než klasická kytara (například Jumbo nebo Dreadnought)

Whammy

Kytarový efekt pro plynulou změnu výšky tónu.

Zesilovač

Zařízení sloužící k zesílení elektrického signálu

Zkreslení

Zvuk, který vzniká přebuzením signálu. Je typický pro rockovou hudbu.